Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
arbeider_i_spor [2020/07/27 11:42]
torgeir.blesvik@banenor.no
arbeider_i_spor [2020/07/27 11:47]
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 74: Linje 74:
 </html> </html>
  
-<columns  880px - - - ->+<columns  100% - - - ->
  
   * [[stasjoner_sentraler:trafikk_ost:anleggsomrade-jernbane_tsso|Anleggsområde-jernbane Oslo S]]    * [[stasjoner_sentraler:trafikk_ost:anleggsomrade-jernbane_tsso|Anleggsområde-jernbane Oslo S]] 
Linje 83: Linje 83:
  
  
-{{:snorydding_pa_bergensbanen.jpg?880 |Foto:Olav Endrestøl}}+{{:snorydding_pa_bergensbanen.jpg?1150 |Foto:Olav Endrestøl}}