Arbeid i spor

Planlagt/ikke planlagt gjøremål i jernbaneinfrastrukturen som kan bli til hinder for togframføringen, herunder også visitasjon er å defineres som arbeid i spor når det foregår innenfor 2,5 meter fra nærmeste skinne eller kontaktledningen.


Lokale bestemmelser

Foto:Olav Endrestøl

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.