Ordlyder arbeid i spor

Oppstart:

Hovedsikkerhetsvakten skal presentere seg som hovedsikkerhetsvakt, med funksjon og ID, og anmode om sperring.

  • Toglederen/togekspeditøren: «… er sperret, sikring kan iverksettes»
  • Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt»

Hvis sikring kan bekreftes:

  • Toglederen/togekspeditøren: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
  • Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»

Hvis sikring ikke kan bekreftes:

  • Toglederen/togekspeditøren: «… er sperret til kl. xx:xx»
  • Hovedsikkerhetsvakten: «… er sperret til kl. xx:xx»

Avslutning:

For disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane:

  • Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring er fjernet og … er klar for tog»
  • Toglederen/togekspeditøren: «Sperringen er opphevet. … er klar for tog»

Opphevelse av arbeid etter at fysiske barrierer for avstengt område er etablert:

  • Hovedsikkerhetsvakten:«… er avstengt, øvrige spor er klar for tog»
  • Toglederen/togekspeditøren:«… er avstengt, øvrige spor er klar for tog»

(TJN 10.7-BN Ordlyder ved oppstart og avslutning av arbeid)

Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding

Togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra skal ta kontakt med togekspeditøren på den stasjonen som det ble utvekslet avgangsmelding med, og togekspeditørene skal sperre strekningen for arbeidet med følgende ordlyd:

«Strekningen mellom … (stasjon) og km. … sperres»

Meldingen gjentas av mottaker.

Togekspeditøren på ankomststasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og bekrefte at strekningen mellom avgangsstasjonen for toget og km. for arbeidsstedet med følgende ordlyd:

«Strekningen fra … (stasjon) til km. … er sperret til kl. …»

Hovedsikkerhetsvakten skal repetere:

«Strekningen fra … (stasjon) til km. … er sperret til kl. …»

(TJN 10.18-BN Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.