Endringsoversikt

Ordlyder arbeid i spor

Oppstart av arbeid:


Oppstart av arbeid i spor der sikring kan bekreftes (toglederen eller togekspeditøren kan bekrefte at sikringen blir iverksatt):

Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt»
Toglederen eller togekspeditøren: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»

Oppstart av arbeid i spor der sikring ikke kan bekreftes (toglederen eller togekspeditøren kan ikke bekrefte at sikringen blir iverksatt):

Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksettes»
Toglederen eller togekspeditøren: «… er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «… er sperret til kl. xx:xx»

Oppstart av arbeid i spor der sikring utføres av togekspeditøren på vegne av hovedsikkerhetsvakten:

Togekspeditøren: «… er sperret »
Hovedsikkerhetsvakten: «Er sikring iverksatt?»
Togekspeditøren: «Sikring iverksatt, … er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt, … er sperret til kl. xx:xx»

Avslutning av arbeid

Avslutning av arbeid i spor:

Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring fjernet, … er klar for tog»
Toglederen eller togekspeditøren: «Sperringen opphevet. … er klar for tog»

Avslutning av arbeid i spor der togekspeditøren har sikret på vegne av hovedsikkerhetsvakten:

Hovedsikkerhetsvakten: «Arbeidet er avsluttet. … er klar for tog»
Togekspeditøren: «Sperringen opphevet og sikringen fjernet. … er klar for tog»
Hovedsikkerhetsvakten: «Sperringen opphevet og sikringen fjernet. … er klar for tog»

Avslutning av arbeid etter at fysiske barrierer for avstengt område er etablert:

Hovedsikkerhetsvakten: «… er avstengt»
Toglederen eller togekspeditøren: «… er avstengt»

(TJN 10.7-BN Ordlyder ved oppstart og avslutning av arbeid)

Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding

Togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra skal ta kontakt med togekspeditøren på den stasjonen som det ble utvekslet avgangsmelding med, og togekspeditørene skal sperre strekningen for arbeidet med følgende ordlyd:

«Strekningen mellom … (stasjonen toget kjørte fra) og km. … sperres»
Meldingen gjentas av mottaker.

Togekspeditøren på ankomststasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og bekrefte at strekningen mellom avgangsstasjonen for toget og km. for arbeidsstedet kan disponeres med følgende ordlyd:

«Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret, sikring kan iverksettes»

Hovedsikkerhetsvakten: «Sikring iverksatt»

Togekspeditøren: «Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret til kl. …»

Hovedsikkerhetsvakten: «Strekningen fra … (stasjonen toget kjørte fra) til km. … er sperret til kl. …»

(TJN 10.18-BN Arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet på strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.