Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
arbeid_i_spor:framfore_tog_med_dieseldrift [2019/10/30 14:05]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert i henhold til TS-sirk 015-2019
arbeid_i_spor:framfore_tog_med_dieseldrift [2020/04/21 08:56] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Tag av dokument
Linje 13: Linje 13:
  
 [[tjn:Kapittel_10#bn_arbeider_pa_eller_naer_ved_kontaktledningsanlegg|(TJN 10.13 Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg)]] [[tjn:Kapittel_10#bn_arbeider_pa_eller_naer_ved_kontaktledningsanlegg|(TJN 10.13 Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg)]]
 +
 +{{tag>"Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk" "Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet"}}