Endringsoversikt

Framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling

Dersom det er behov for å framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid med frakobling i henhold til TJN 10.13 nummer 6 bokstav a), skal toget framføres slik:

  • Toglederen eller togekspeditøren skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og avklare om kjøringen kan gjennomføres.
  • Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte leder for elsikkerhet og informere om at arbeidet skal avsluttes for å kjøre tog med dieseldrift gjennom området.
  • Leder for elsikkerhet skal forsikre seg om at all jording er foretatt utenfor profilet og informere leder for kobling om kjøringen.
  • Leder for elsikkerhet skal melde til hovedsikkerhetsvakten at det er klart for kjøringen.
  • Hovedsikkerhetsvakten skal fjerne sine sikringstiltak og melde strekningen klar for tog til toglederen eller togekspeditøren.
  • På strekning med fjernstyring og strekning med togmelding skal toglederen eller togekspeditøren ikke fjerne sperring og stille signal før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen.
  • På strekning med ERTMS skal toglederen ikke fjerne sperring og gi kjøretillatelse før det har vært kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen.
  • Når toget har kjørt ut av den frakoblede strekningen, kan hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen eller togekspeditøren og forespørre om ny tillatelse til arbeid.

(TJN 10.13 Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.