Avslutning av arbeid

Avslutningsfasen

Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette toglederen eller togekspeditøren om at sporet er klart for tog.

Toglederen eller togekspeditøren skal oppheve sperringen og bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog.

(TJN 10.6-BN Generelt om iverksettelse og avslutning av arbeid)

Avslutning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding

På strekning med akseltellere skal ikke anleggsområde-jernbane oppheves før nøkkelen for sikring er satt inn i nøkkelskapet, og så langt det er mulig ikke er feilaktig belagte sporavsnitt.

Dersom et sporavsnitt på strekning med akseltellere feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre forberedende resett i henhold til interne instrukser.

På strekning med togmelding skal togekspeditøren, etter konferanse med togekspeditøren på den stasjonen som mottok melding om sperring, oppheve sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog, og etter at de har konferert med hverandre om at alle kjøretøy angitt i den driftsoperative kunngjøringen har kommet inn.

Når ett av flere anleggsområder som ligger inn til hverandre oppheves, skal toglederen eller togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det andre anleggsområdet er opphevet.

(TJN 10.24-BN Avslutning av anleggsområde-jernbane på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding)

Opphevelse av sperring og sikring på linjen på strekning med togmelding

Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen og gi beskjed om at arbeidet er avsluttet. Togekspeditøren skal kontakte togekspeditøren på den andre betjente stasjonen og meddele at arbeidet er avsluttet.

Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal kontakte hovedsikkerhetsvakten og få bekreftet at arbeidet er avsluttet og at strekningen er klar for tog.

Togekspeditørene skal deretter oppheve sperringen med togmelding, notere opphevelsen i togmeldingsboka og fjerne sikringstiltak på sin stasjon.

(TJN 10.10-BN Opphevelse av sperring og sikring på linjen på strekning med togmelding)

Avslutning av arbeid i spor med frakobling

Når arbeid i spor med frakobling skal avsluttes og spenningen igjen skal kobles inn, skal:

  • hovedsikkerhetsvakten varsle leder for elsikkerhet om at arbeidet er avsluttet.
  • leder for elsikkerhet varsle alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.
  • leder for elsikkerhet avvikle alle etablerte sikkerhetstiltak og påse at alle som har vært involvert i arbeidet har fjernet seg fra anlegget.
  • leder for elsikkerhet varsle leder for kobling om at alle sikringstiltak er fjernet og at spenningen kan kobles inn.
  • leder for kobling koble inn spenningen og bekrefte dette til leder for elsikkerhet.
  • leder for elsikkerhet varsle hovedsikkerhetsvakten om at spenningen er koblet inn.
  • hovedsikkerhetsvakten varsle toglederen eller togekspeditøren om at spenningen er koblet inn og at arbeidet er avsluttet.

(TJN 10.13-BN Arbeid på eller nær kontaktledningsanlegg)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.