Arbeidsformer

Ved direkte overgang fra en arbeidsform til en annen mellom arbeidsformene disponering for arbeid, anleggsområde-jernbane og avstengt område, er det ikke behov for å oppheve arbeidet og melde strekningen, sporet eller området klart for tog.

Hjelpemidler

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.