Kortvarig fravær fra trafikkstyringssentralen

Når operativt personale må forlate operatørplassen kan ansvaret midlertidig overføres til en annen.

Er man alene i togledersentralen skal togradio viderekobles, alarmtelefon overføres og håndholdt apparat (OPH) tas med.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.