Instruks for vaktavløsning ved togledersentralene

Toglederen som går av vakt skal ikke logge ut toglederterminalen dersom den fortsatt skal være betjent.

Toglederen som kommer på vakt skal sjekke at toglederterminalen er riktig tilkoblet. I statuslinjen vises en grønn hake i feltet for systemstatus når alle funksjoner fungerer. Toglederen må også kontrollere at behørigheten på terminalen stemmer overens med behørigheten i fjernstyringen.

Dersom en annen togleder overtar behørigheten for en toglederstrekning, skal toglederen først ta til seg togradioområdene. Når alle togradioområdene er overført til en annen terminal vil terminalen automatisk logge seg ut.

Ved vaktavløsning skal avtroppende togleder informere påtroppende togleder om følgende forhold:

 • Nye S-sirkulære som påtroppende togleder må gjøre seg kjent med
 • Forsinkede tog/driftsforstyrrelser
 • Ekstratog (hva slags tog, hastighet og spesielle forhold for øvrig)
 • Arbeid i spor (disponeringer og anleggsområde)
 • Innstillinger av tog/arbeid i og ved spor
 • Frakoblinger i KL-anlegg
 • Feil i/ved spor/KL-anlegg
 • Eventuelle feil eller begrensninger i tekniske anlegg (togradio, sikringsanlegg, telefoner, feilindikeringer mv.)
 • Meldinger/avtaler med nabotoglederområde eller togekspeditør på grensestasjon
 • Farlige/spesielle forhold forbundet med togframføringen (f. eks. uvirksom automatisk hastighetsovervåking)
 • Føreforhold (glatte skinner, snø mv.)
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.