Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ansvar_myndighet_og_sikring:ansvar_myndighet_og_sikring [2020/07/27 11:18]
torgeir.blesvik@banenor.no
ansvar_myndighet_og_sikring:ansvar_myndighet_og_sikring [2020/07/27 11:18] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 51: Linje 51:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=ansvar og myndighet:Adgang til stasjoner sentraler og førerom'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=ansvar og myndighet:Adgang til stasjoner sentraler og førerom'" 
-style="margin: 5px; height: 130px; width:285px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:15px;">Adgang</span><br><br>    <span style="font-size:15px;">Adgang</span><br><br>
    <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">  Stasjoner, sentraler og førerom </span>     <span style="font-size:13px; #1E285A;text-transform: none">  Stasjoner, sentraler og førerom </span>