Ansvar og myndighet

Trafikkreglene benevnes Trafikkregler for jernbanenettet (TJN).

Trafikkreglene gjelder for det jernbanenettet som Bane NOR forvalter, samt for trafikkmessig tilknyttede spor når det er avtalt mellom infrastruktureieren og Bane NOR.

Trafikkreglene stiller direkte krav til;

 • fører,
 • hovedsikkerhetsvakt,
 • ombordansvarlig,
 • personale som deltar i arbeid i spor
 • personale som deltar i skifting,
 • personale som foretar klargjøring av tog.
 • signalgiver,
 • togekspeditør og
 • togleder.

Trafikkreglene omfatter bestemmelser om;

 • arbeid i spor,
 • kjøring av tog,
 • klargjøring av tog,
 • signaler,
 • skifting og
 • trafikkstyring.

Direkte krav til toglederen, togekspeditøren og føreren fra TSI drift og trafikkstyring (TSI-OPE) tillegg A, B og C er tatt inn og merket med referanse.

Bane NOR kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra trafikkreglene, dersom særlige forhold tilsier det. Bane NOR kan ikke gjøre unntak fra trafikkregler som kommer fra TSI drift og trafikkstyring.

(TJN 1.1 Innledende bestemmelser)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.