Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

aksjonskort:trafikk_sor_vest:huskeliste_ved_bruk_av_aksjonskort [2019/01/28 09:09]
oyvind_bottilsrud opprettet
aksjonskort:trafikk_sor_vest:huskeliste_ved_bruk_av_aksjonskort [2019/11/26 08:16] (nåværende versjon)
steinar.egon.heimnes@banenor.no
Linje 9: Linje 9:
   * Arbeidsplass for toginfo må betjenes så raskt som mulig. ​   * Arbeidsplass for toginfo må betjenes så raskt som mulig. ​
   * Skyldes sperring av strekningen feil ved KL-anlegg, vurderes det å bemanne diesellok for å kunne trekke tog over. Dette må sees i sammenheng med tilgang på feilretting. Som hovedregel skal feilrettingspersonalet prioriteres når de er på plass. ​   * Skyldes sperring av strekningen feil ved KL-anlegg, vurderes det å bemanne diesellok for å kunne trekke tog over. Dette må sees i sammenheng med tilgang på feilretting. Som hovedregel skal feilrettingspersonalet prioriteres når de er på plass. ​
 +  * Spor 5 Arna brukes mest mulig for kort omstigning til tog/buss