Huskeliste ved aksjonskort

  • Snarest opprette dialog med Vaktleder DROPS i ulike jernbaneforetak.
  • Før første kontakt mot Vaktleder Drops bør følgende være avklart:
  • Hvilke tog blir i første omgang berørt
  • Er/blir noen tog «innesperret»
  • Forsøke å få så god oversikt over situasjonen som mulig at det kan gis et estimat over tid og konsekvenser.
  • Kunngjøring til togene om innstilling / ekstra togstopp / kjøring av ekstratog gjøres så snart som mulig av togleder.
  • Arbeidsplass for toginfo må betjenes så raskt som mulig.
  • Skyldes sperring av strekningen feil ved KL-anlegg, vurderes det å bemanne diesellok for å kunne trekke tog over. Dette må sees i sammenheng med tilgang på feilretting. Som hovedregel skal feilrettingspersonalet prioriteres når de er på plass.
  • Spor 5 Arna brukes mest mulig for kort omstigning til tog/buss
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.