Aksjonskort 46B Vennesla-Nelaug

Aksjonskort 46B Vennesla - Nelaug, strekningen er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

  • Underrette tog som kan påvirkes av avviket
  • Underrette toginfo
  • Registrere i Hendelseslogg, fortløpende nye observasjoner.
Togserie Tiltak Merknad
Regiontog 7xxInnstilles mellom Nelaug og Vennesla
Busspendel mellom Gjerstad og Kristiansand.
Togene venter på busser i Gjerstad og Kristiansand.
GodstogHoldes tilbake/innstilles
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.