Aksjonskort Stavanger - Gandal

41A Stavanger stasjon - Paradis

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Paradis.
Tog fra Egersund / Nærbø innstilles Paradis – Stavanger.
Tog kan vende ved Paradis hp.
31XX Hel innstilles.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Sandnes.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Sandnes - Stavanger.
Regiontog kjøres til/fra spor 4 på Skeiane.


41B Strekningen (Paradis)Stavanger – Boganes

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Gausel.
Tog fra Egersund / Nærbø innstilles Gausel – Stavanger.
Tog kan vende på Boganes stasjon.
31XX Hel innstilles.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Sandnes.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Sandnes – Stavanger.
Region kjøres til/fra spor 4 på Skeiane.


41C Boganes stasjon samt strekningen Boganes - Sandnes

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Sandnes.
Tog fra Egersund/Nærbø innstilles Sandnes – Stavanger.
Tog kan vende ved Sandnes S.
31XX Hel innstilles.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Sandnes.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Sandnes – Stavanger.
Regiontog kjøres til/fra spor 4 på Skeiane.


41D Sandnes stasjon (inklusiv Skeiane).

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Ganddal.
Tog fra Egersund/Nærbø innstilles Ganddal – Stavanger.
Togene fra Egersund/Nærbø
stoppes på Ganddal stasjon.
31XX Hel innstilles
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Bryne.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Bryne – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes i
spor 3, Bryne stasjon ved opphold
som kan være til hinder for
øvrig trafikk.


41E Strekningen mellom Sandnes - Ganddal

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Skeiane – Ganddal.
Tog fra Egersund innstilles Ganddal - Skeiane.
31XX Hel innstilles
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Bryne.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Bryne – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes i
spor 3, Bryne stasjon ved opphold
som kan være til hinder for
øvrig trafikk.


41F Ganddal stasjon

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger innstilles Skeiane – Klepp.
Tog fra Egersund innstilles Klepp – Skeiane.
Tog som starter eller slutter i Nærbø innstilles Skeiane – Nærbø.
Togene stoppes ved Skeiane.
Togene stoppes Klepp stasjon.
31XX Hel innstilles.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Bryne.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Bryne – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes
i spor 3, Bryne stasjon
ved opphold som kan være
til hinder for øvrig trafikk.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.