Aksjonskort 45C Nodeland-Kristiansand

Aksjonskort 45C Nodeland - Kristiansand, strekningen er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

• Underrette tog som kan påvirkes av avviket

• Underrette toginfo

• Registrere i Hendelseslogg, fortløpende nye observasjoner.

Togserie Tiltak Merknad
Regiontog 7xxInnstilles mellom Kristiansand og Nodeland.
Busspendel.
Togene venter på busser.
GodstogHoldes tilbake/innstilles
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.