Aksjonskort 46C Nelaug-Arendal

Aksjonskort 46C Nelaug - Arendal, strekningen er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

  • Underrette tog som kan påvirkes av avviket
  • Underrette toginfo
Togserie Tiltak Merknad
Tog på Arendalsbanen (25xx) innstilles
Regiontog 7xx mot KristiansandStoppes (om nødvendig ekstra) på Gjerstad for overgang til alternativ transport mot Arendal
Busspendel.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.