Aksjonskort Nærbø - Egersund

43A Nærbø stasjon og / eller strekningen Nærbø – Varhaug

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Bryne/Nærbø – Varhaug.
Tog fra Stavanger til Nærbø innstilles Bryne – Nærbø.
Tog fra Egersund innstilles Varhaug – Bryne/Nærbø.
Togene fra Stavanger stoppes Bryne/Nærbø.
Togene fra Egersund stoppes på Varhaug.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger - Brusand/ gersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund / Brusand - Stavanger.
Regiontog vender i Egersund/Brusand.
Eventuelle tomtog kunngjøres i FIDO.


43B Varhaug stasjon og / eller strekningen Varhaug – Vigrestad

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Nærbø/Varhaug – Vigrestad.
Tog fra Egersund innstilles Vigrestad – Nærbø/Varhaug.
Togene fra Stavanger stoppes Nærbø/Varhaug.
Togene fra Egersund stoppes på Vigrestad.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger - Brusand/Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund/Brusand - Stavanger.
Regiontog vender i Egersund/Brusand.
Eventuelle tomtog kunngjøres i FIDO.


43C Vigrestad stasjon

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Varhaug – Brusand.
Tog fra Egersund innstilles Brusand - Varhaug.
Togene fra Stavanger stoppes Varhaug.
Togene fra Egersund stoppes på Brusand.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger - Brusand / Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund/Brusand - Stavanger.
Regiontog vender i Egersund / Brusand.
Eventuelle tomtog kunngjøres i FIDO.


43D Strekningen Vigrestad – Brusand

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Vigrestad – Brusand.
Tog fra Egersund innstilles Brusand – Vigrestad.
Togene fra Stavanger stoppes på Vigrestad.
Togene fra Egersund stoppes på Brusand.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund – Stavanger.
Regiontog vender i Egersund.


43E Brusand stasjon og/eller strekningen Brusand – Ogna

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Vigrestad/Brusand – Ogna.
Tog fra Egersund innstilles Ogna – Vigrestad/Brusand.
Togene fra Stavanger stoppes på Vigrestad/Brusand
Togene fra Egersund stoppes på Ogna.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund – Stavanger.
Regiontog vender i Egersund.


43F Ogna stasjon og/eller strekningen Ogna – Hellvik

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Brusand/Ogna Hellvik.
Tog fra Egersund innstilles Hellvik – Brusand/Ogna.
Togene fra Stavanger stoppes på Brusand/Ogna.
Togene fra Egersund stoppes på Hellvik.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund – Stavanger.
Regiontog vender i Egersund.


43G Hellvik stasjon og / eller strekningen Hellvik – Egersund

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Ogna/Hellvik - Egersund.
Tog fra Egersund innstilles Egersund – Ogna/Hellvik.
Togene fra Stavanger stoppes Ogna/Hellvik.
Togene fra Egersund stoppes på Hellvik.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Egersund.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Egersund – Stavanger.
Regiontog vender i Egersund.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.