Aksjonskort 45A Moi-Marnardal

Aksjonskort 45A Moi – Marnardal Strekningen er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

  • Underrette tog som kan påvirkes av avviket
  • Underrette toginfo
  • Registrere i Hendelseslogg, fortløpende nye observasjoner.
Togserie Tiltak Merknad
Regiontog 7xxInnstilles mellom berørte stasjoner. Togene kjøres så langt som mulig.
Busspendel på fastlagt strekning.
Togene kjøres i rute. (venter ikke på busser)
GodstogHoldes tilbake/innstilles
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.