Aksjonskort 45D Kristiansand stasjon

Aksjonskort 45D Kristiansand stasjon er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

  • Underrette tog som kan påvirkes av avviket
  • Underrette toginfo
  • Registrere i Hendelseslogg, fortløpende nye observasjoner.
Togserie Tiltak Merknad
Regiontog 7xxKjøres utenom Kristiansand via «Nordre tilsving»Reisende til/fra Kristiansand får alternativ transport fra Vennesla/Nodeland (Østgående til Vennesla, Vestgående til Nodeland)
GodstogKjøres som normalt
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.