Aksjonskort 46A Kristiansand-Vennesla

Aksjonskort 46A Kristiansand - Vennesla, strekningen er stengt.

Snarest mulig opprette dialog med involverte togselskap

  • Underrette tog som kan påvirkes av avviket
  • Underrette toginfo
  • Registrere i Hendelseslogg, fortløpende nye observasjoner.
Togserie Tiltak Merknad
Regiontog 7xxInnstilles mellom Kristiansand og Vennesla.
Busspendel.
Togene venter på busser.
GodstogHoldes tilbake/innstilles
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.