Aksjonskort Ganddal - Nærbø

42A Strekningen Ganddal – Klepp

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Ganddal – Klepp.
Tog fra Egersund innstilles Klepp – Ganddal.
Tog som starter eller slutter i Nærbø innstilles Ganddal - Nærbø.
Togene fra Stavanger stoppes Ganddal.
Togene fra Egersund stoppes Klepp.
31XX Kjøres som normalt.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Bryne.
Tog fra Oslo / Kristiansand innstilles Bryne – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes
i spor 3,
Bryne stasjon ved opphold som
kan være til hinder for øvrig trafikk.


42B Klepp st og/eller strekningen Klepp – Bryne

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Ganddal/Klepp – Bryne.
Tog fra Egersund innstilles Bryne – Ganddal/Klepp.
Tog som starter eller slutter i Nærbø innstilles Nærbø – Ganddal/Klepp
Togene fra Stavanger stoppes Ganddal/Klepp.
Togene fra Egersund stoppes Bryne.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Bryne.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Bryne – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes
i spor 3,
Bryne stasjon ved opphold som kan
være til hinder for øvrig trafikk.


42C Bryne stasjon

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Klepp – Nærbø.
Tog fra Egersund innstilles Nærbø – Klepp.
Tog som starter eller slutter i Nærbø innstilles Nærbø - Klepp.
Togene fra Stavanger stoppes Klepp stasjon.
Togene fra Egersund stoppes Nærbø stasjon.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Nærbø.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Nærbø – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes spor 5,
Nærbø stasjon ved opphold som kan være
til hinder for øvrig trafikk.


42D Strekningen Bryne – Nærbø

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Bryne – Nærbø.
Tog fra Egersund innstilles Nærbø – Bryne.
Tog som starter eller slutter i Nærbø innstilles Bryne - Nærbø.
Togene fra Stavanger stoppes Bryne stasjon.
Togene fra Egersund stoppes på Nærbø.
31XX Kjøres som normalt.
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Nærbø.
Tog fra Oslo / Kristiansand innstilles Nærbø – Stavanger.
Regiontogene kan hensettes i spor 5,
Nærbø stasjon ved opphold som kan
være til hinder for øvrig trafikk.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.