Aksjonskort 4 Egersund - Sira

44A Egersund stasjon

Togserie Tiltak Merknad
30XX Tog fra Stavanger til Egersund innstilles Hellvik - Egersund.
Tog fra Egersund innstilles Egersund - Hellvik.
Togene stoppes på Hellvik.
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Moi.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Moi – Stavanger.


44B Strekningene fra Egersund til Moi

Togserie Tiltak Merknad
30XX Kjøres som normalt
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Moi.
Tog fra Oslo/Kristiansand innstilles Moi – Stavanger.


44C Moi stasjon

Togserie Tiltak Merknad
30XX Kjøres som normalt
31XX Kjøres som normalt
7XX Tog fra Stavanger innstilles Stavanger – Sira.
Tog fra Oslo / Kristiansand innstilles Sira – Stavanger.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.