Aksjonskort 54 strekningen Voss – Myrdal stengt

Togserie Tiltak Merknad
18XX Innstilles Voss - Myrdal – Voss Kjøres ordinært mellom Voss og siste stasjon før stengt strekning.
6X, 6XX, 14xx,
76XX, 806x,
8006xx
Innstilles «Snustasjon» – Voss –
«snustasjon»
«Snustasjon» er stasjon øst for stengt strekning der tog til Bergen skal snu.
«Snustasjon» avtales i hvert tilfelle.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.