Aksjonskort 6300 strekningen Voss – Myrdal stengt

Togserie Tiltak Merknad
18XX Innstilles Voss - Myrdal – Voss Kjøres ordinært mellom Voss og siste stasjon før stengt strekning.
6X og 6XX (Regiontog) Innstilles Voss – «snustasjon» – Voss «Snustasjon» er stasjon hvor togene østfra skal snu, og som avtales i hvert tilfelle.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.