Aksjonskort 53 strekningen Dale – Voss stengt

Togserie Tiltak Merknad
18XX Innstilles Dale – Voss - Dale Tog fra Bergen «snur» på Dale.
Togene kjøres i rute fra Dale fram til Vy Drops har bekreftet at «alternativ reise» er virksom. Reisende henvises til nest tog.
Togene venter på buss når Vy Drops har bekreftet at «alternativ reise» er virksom.
Buss for tog Dale – Voss - Dale.
18xx til Mjølfjell/Myrdal venter på busser i Voss.
6X, 6XX, 14xx,
76XX, 806x,
8006xx
Innstilles Bergen – Voss – Bergen Buss for tog på innstilt strekning.
Togene venter på busser.
Reisende lokalt mellom Bergen og Arna henvises til andre tog.
106xx, 114xx, 14xx Innstilles Bergen – Voss - Bergen Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.