Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
aksjonskort:trafikk_sor_vest:aksjonskort_6100b [2019/11/27 12:29]
steinar.egon.heimnes@banenor.no [Tabell]
aksjonskort:trafikk_sor_vest:aksjonskort_6100b [2019/12/12 11:05] (nåværende versjon)
maria.forstrom@banenor.no [Tabell]
Linje 3: Linje 3:
 ^ Togserie ​                              ^ Tiltak ​                                                         ^ Merknad ​                                                                                                                                               ^ ^ Togserie ​                              ^ Tiltak ​                                                         ^ Merknad ​                                                                                                                                               ^
 | Alle tog                               | Innstilles Bergen – Arna – Bergen. Det iverksettes tog-pendel. ​ | Togpendel i 1400-serien sendes ut i FIDO: Fra Bergen kl. XX:00 og XX:30.\\ Fra Arna kl. XX:15 og XX:45                                                 | | Alle tog                               | Innstilles Bergen – Arna – Bergen. Det iverksettes tog-pendel. ​ | Togpendel i 1400-serien sendes ut i FIDO: Fra Bergen kl. XX:00 og XX:30.\\ Fra Arna kl. XX:15 og XX:45                                                 |
-| 18XX                                   | Innstilles Bergen – Stanghelle - Bergen ​                        | Togene ​«snus» ​og kjøres i rute fra Stanghelle. Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle. Det vurderes om togene til Myrdal skal vente i Stanghelle. ​ | +| 18XX                                   | Innstilles Bergen – Stanghelle - Bergen ​                        | Togene ​«snur» ​og kjøres i rute fra Stanghelle. Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle. Det vurderes om togene til Myrdal skal vente i Stanghelle. ​ | 
-| 6X, 6XX, 14xx,\\ 76XX, 806x,\\ 8006xx ​ | Innstilles Bergen – Stanghelle ​                                 | Togene ​«snus» ​og venter på båt i Stanghelle.\\ Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle. ​                                                            |+| 6X, 6XX, 14xx,\\ 76XX, 806x,\\ 8006xx ​ | Innstilles Bergen – Stanghelle ​                                 | Togene ​«snur» ​og venter på båt i Stanghelle.\\ Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle. ​                                                            |
 | 106xx, 114xx, 214xx                    | Innstilles Bergen – Voss - Bergen ​                              | Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen ​                                                                   | | 106xx, 114xx, 214xx                    | Innstilles Bergen – Voss - Bergen ​                              | Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen ​                                                                   |