Aksjonskort 52B strekningen Arna – Stanghelle. Bane og E16 stengt

Togserie Tiltak Merknad
Alle tog Innstilles Bergen – Arna – Bergen. Det iverksettes tog-pendel. Togpendel i 1400-serien sendes ut i FIDO: Fra Bergen kl. XX:00 og XX:30.
Fra Arna kl. XX:15 og XX:45
18XX Innstilles Bergen – Stanghelle - Bergen Togene «snur» og kjøres i rute fra Stanghelle. Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle. Det vurderes om togene til Myrdal skal vente i Stanghelle.
6X, 6XX, 14xx,
76XX, 806x,
8006xx
Innstilles Bergen – Stanghelle Togene «snur» og venter på båt i Stanghelle.
Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle.
106xx, 114xx, 214xx Innstilles Bergen – Voss - Bergen Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.