Aksjonskort 6100 B strekningen Arna – Stanghelle. Bane og E16 stengt

Togserie Tiltak Merknad
Alle tog Innstilles Bergen – Arna – Bergen. Det iverksettes tog-pendel på samme strekning.
Se ruter i 1400-serien på grafisk rute. Vurder sprengningslukene. Kunngjøres i FIDO.
18XX Innstilles Bergen – Stanghelle - Bergen Togene «snus» og kjøres i rute fra Stanghelle.
Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle.
6X og 6XX (Regiontog) Innstilles Bergen – Stanghelle Togene «snus» og venter på båt i Stanghelle.
Buss/båt for tog mellom Arna og Stanghelle.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.