Aksjonskort 52A strekningen Arna – Dale stengt

Togserie Tiltak Merknad
18XX Innstilles Arna – Dale – Arna Tog fra Voss «snur» på Dale.
Togene kjøres i rute fra Dale frem ti Vy Drops har bekreftet at «alternativ reise» er virksom. Reisende henvises til neste tog.Togene venter på direktebuss Arna - Dale når Vy DROPS har bekreftet at «alternativ reise» er virksom.
Togene kjøres som hovedregel til/fra spor 1 på Dale, og holdes evt. tilbake i Bolstadøyri.

Direktebuss Arna – Dale – Arna.
Lokalbuss Arna – Voss - Arna.

18xx til Mjølfjell/Myrdal venter ikke på lokalbusser i Voss. Reisende henvises til neste tog eller alternativ reise.
6X, 6XX, 14xx,
76XX, 806x,
8006xx
Innstilles Bergen - Voss – Bergen Buss for tog på innstilt strekning.
Togene venter på busser.
Reisende lokalt mellom Bergen og Arna henvises til andre tog.
106xx, 114xx, 14xx Innstilles Bergen – Voss - Bergen Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.