Aksjonskort 6100 A strekningen Arna – Dale stengt

Togserie Tiltak Merknad
18XXInnstilles Arna – Dale – ArnaTogene «snus» og kjøres i rute fra Dale.
Buss for tog Arna – Voss.
18xx til Mjølfjell/Myrdal venter på busser i Voss.
6X og 6XX (Regiontog)Innstilles Bergen - Voss – BergenBuss for tog på innstilt strekning.
Reisende lokalt mellom Bergen og Arna henvises til andre tog.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.