Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
aksjonskort:trafikk_sor_vest:aksjonskort_6000b [2019/11/27 11:05]
steinar.egon.heimnes@banenor.no
aksjonskort:trafikk_sor_vest:aksjonskort_6000b [2019/11/27 11:14] (nåværende versjon)
steinar.egon.heimnes@banenor.no [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====Aksjonskort 51B  strekningen Bergen – Arna stengt. Tog kjøres med halv sikthastighet==== ====Aksjonskort 51B  strekningen Bergen – Arna stengt. Tog kjøres med halv sikthastighet====
  
- +^ Togserie ​            ​^ Tiltak ​                          ​^ Merknad ​                                                                              ​
- +| 26xx                 ​Instilles Bergen-Arna-Bergen ​                                                                                          ​
- +106xx114xx214xx  | innstilles ​Bergen –Voss ​–Bergen ​ Tomtog ​og løslok ​kjøres ​bare hvis det er behov forbindelse med trafikkavviklingen.  | 
- +| Tog øst for Arna     |                                  ​| Tog i retning ​fra Voss mot Arna prioriteres. ​                                         |
-^ Togserie ​                                                                         ^ Tiltak ​                                                                      ​^ Merknad ​                                                                                                                                                   +
-| 26xx\\ (Arnalokalen)\\ ​                                                   ​Innstilles i sin helhet ​                                                 ​                                                                                                                                                           +
-18XX\\ Mandag – fredag u. hld. \\ når det er "​togfrie luker"​\\ ​       | Togene 1805/18081813/18161829/​1834 ​innstilles ​Arna – Bergen ​– Arna   Tog 1813 snur til 1816 og tog 1829 snur til 1834 i Arna. Togene 1816 og 1834 kjøres i rute fra Arna.\\ ​  \\ Tog i retning mot Arna prioriteres.\\  \\  | +
-| 18XX\\ Mandag – fredag u. hld.\\ når det ikke er «togfrie luker». \\  ​| Tog 1805 innstilles \\ Arna – Bergen\\ ​                              | Tog i retning mot Arna prioriteres.\\                                                                                                                  ​|+