Aksjonskort 51B strekningen Bergen – Arna stengt. Tog kjøres med halv sikthastighet

Togserie Tiltak Merknad
26xx Instilles Bergen-Arna-Bergen
106xx, 114xx, 214xx innstilles Bergen –Voss –Bergen Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen.
Tog øst for Arna Tog i retning fra Voss mot Arna prioriteres.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.