Aksjonskort 6000 B strekningen Bergen – Arna. Tog kjøres med sikthastighet

Togserie Tiltak Merknad
26xx
(Arnalokalen)
Innstilles i sin helhet
18XX
Mandag – fredag u. hld.
når det er «togfrie luker»
Togene 1805/1808, 1813/1816, 1829/1834 innstilles Arna – Bergen – Arna Tog 1813 snur til 1816 og tog 1829 snur til 1834 i Arna. Togene 1816 og 1834 kjøres i rute fra Arna.

Tog i retning mot Arna prioriteres.

18XX
Mandag – fredag u. hld.
når det ikke er «togfrie luker».
Tog 1805 innstilles
Arna – Bergen
Tog i retning mot Arna prioriteres.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.