Aksjonskort 6000 A2 strekningen Bergen - Arna stengt lørdag og helligdag

Togserie Tiltak Merknad
26xx
(Arnalokalen)
Innstilles i sin helhet
18XX Innstilles Bergen – Arna – Bergen Togene venter på busser i Arna.

6X og 6XX (Regiontog)
Innstilles Bergen – Arna – Bergen Unntak: Tog 61 snur til tog 64 i Arna.
Det vurderes å kjøre togene 601,63 og 607 til Arna.
Togene venter på busser.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.