Aksjonskort 6000 A1 strekningen Bergen - Arna stengt mandag-fredag u. hld.

Togserie Tiltak Merknad
26xx
(Arnalokalen)
Innstilles i sin helhet
18XX Innstilles Bergen – Arna – Bergen Togene kjøres i rute fra Arna.

18xx til Mjølfjell/Myrdal venter på busser i Voss.
Bussene til disse togene kjøres direkte
Bergen – Voss.
Busser kjøres lokalt mellom Bergen og Arna.
Reisende til strekningen Trengereid – Bulken henvises til neste tog i Arna.

6X og 6XX (Regiontog)
Innstilles Bergen – Arna – Bergen Unntak: Tog 61 snur til tog 64 i Arna.
Togene venter på busser.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.