Aksjonskort 51A strekningen Bergen-Arna stengt

Aksjonskort 51A strekningen Bergen - Arna stengt.

Togserie Tiltak Merknad
26xx
(Arnalokalen)
Innstilles i sin helhet
18XX Innstilles Bergen – Arna – Bergen Togene kjøres i rute fra Arna frem til Vy Drops har bekreftet at «alternativ reise»er virksom Reisende henvises til neste tog.
Togene venter på busser i Arna når Vy Drops har bekreftet at «alternativ reise» er virksom.
Busser kjøres lokalt mellom Bergen og Arna.
6X , 6XX,14XX, 76XX, 8006XX.
Innstilles Bergen – Voss – Bergen Unntak: Tog 61/80061 snur til 64/80064 i Arna.
Det kan vurderes å kjøre togene 601/80601, 63/8063, 609/80609 og 607 til Arna.
Togene venter på busser.
106XX, 114XX, 214XX. Innstilles Bergen – Voss – Bergen Tomtog og løslok kjøres bare hvis det er behov i forbindelse med trafikkavviklingen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.