Endringsoversikt

Aksjonskort 10 L – Avvik - Ski stasjon. Spor 4sperret/ikke tilgang til driftsbanegården/feil ved sporveksler/annen feil.

Følgende innsatstog i rushtid innstilles: 12829/2804/12804, 2806/12806,11523/12823/2808, 12831/2810/12810, 12854/2854/12839/2858/12837, 12856/2856/12835/2860/12833, 11901/1951/1952/1953/1954. (Tog 1954 kan kjøres Rakkestad – Kråkstad hvis tilgjengelig kjøretøy)
Følgende innsatstog i rushtid kjøres: 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1150, 1152, 1154, 1156, 1160, 1162, 1164, 1166, 142, 144, 146, 141, 143, 145.
Følgende tomtog må kjøres: 12821, 11971.

Merk: Innsatstog 2805/12822, 12807/2807/12820, 12809/2809/12824, 12811/2811/12826 KJØRES (Drammen) Stabekk – Kolbotn. (Innstilles Kolbotn – Ski – Kolbotn) Tomtogene kjøres før rutetid fra Kolbotn pga sporplass.

Togserie Tiltak Merknad Togfølgenummer
19xx (Mysen) Innstilles Kråkstad – Skøyen – Kråkstad. 26 min snutid Kråkstad - 3 nummer Kråkstad
(1904 = 1901 o.s.v)
11xx (Moss) Kjøres gjennom.
1xx
Kjøres gjennom.
Ca 10 min snutid Vestby
- 1 nummer Vestby
(104 = 103 o.s.v)
Tog 102 må eventuelt returneres til Halden.
27xx Kjøres som normalt
Godstog Kjøres som normalt
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.