Endringsoversikt

Aksjonskort 10 K – Avvik - Ski stasjon sperret.

Innsatstogene 12829/2804/12804, 2806/12806,11523/12823/2808, 12831/2810/12810,
12854/2854/12839/2858/12837, 12856/2856/12835/2860/12833,
12845 (mandager)/1150/1155/1156/1159/1162/1165, 12848 (fredager),
11551/1151/1152/1157/1160/1163/1166/11566, 11553/1153/1154/1161/1164/11564,
11971, 1951,1953, 1952, 141, 142, 143, 144, 145 og 146 i sin helhet.
Merk: 2805/12822, 12807/2807/12820, 12809/2809/12824, 12811/2811/12826 KJØRES
(Drammen)Stabekk – Kolbotn. (Innstilles Kolbotn – Ski – Kolbotn) Tomtogene kjøres før rutetid fra
Kolbotn pga sporplass.

Togserie Tiltak Merknad Togfølgenummer
19xx (Mysen) Innstilles Kråkstad – Skøyen – Kråkstad. 26 min snutid Kråkstad - 3 nummer Kråkstad
(1904 = 1901 o.s.v)
11xx (Moss) Innstilles Ås – Høvik – Ås. 60 min snutid Ås + 1 nummer Ås
(1104 = 1105 o.s.v.)
1xx
Innstilles Vestby – Oslo S – Vestby.
Ca 10 min snutid Vestby
- 1 nummer Vestby
(104 = 103 o.s.v)
Tog 102 må eventuelt returneres til Halden.
27xx Innstilles Oppegård – Ski – Oppegård.
Lokaltogene retning Ski, kjøres over til hovedspor Sandbukta - Oslo S til plattform Oppegård. Skifter deretter utenfor innkjør B762 for å få signal tilbake mot Oslo.

MERK: Det bør skrives på kunngjøring for innstilling av tog mellom Oppegård og Ski at togene skal vende utenfor innkjør B Oppegård.
20 min snutid Oppegård.

Må ha 4 togsett til turnering.
+ 7 nummer Oppegård
(2703 = 2710 o.s.v.)
Materiell til togene 2704, 2706 og 2708 må eventuelt tilføres.
Godstog Innstilles (Kjøres forsinket)
Vurderes kjørt over Charlottenberg.
Bør stoppes på egnet plass i god tid før Ski.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.