Tiltakskort ved bortfall av assisterende togekspeditør Alnabru stasjon:

Ved bortfall av assisterende togekspeditør utføres følgende tiltak:

Ansvar Arbeidsbeskrivelse
Togekspeditør - Togekspeditørs oppgaver etterleves Togekspeditørs oppgaver
- Erkjennelse av sirkulære kan utsettes til full bemanning
- Kun 2 skiftemaskiner i bruk samtidig
- Skifting på R spor foregår i syd
- Arbeider/disponering i spor på Alnabru innstilles etter avtale mellom TXP/togleder
- Ingen personer på opplæring i dette tidsrommet
Områdesjef- Gi beskjed til Vaktleder ang endret betjeningsforhold og avklare hvem som informerer foretak. (Så tidlig som mulig)
- Påse at føring/skriving av togmeldingsbok for påfølgende dag blir gjort
- Eventuelt kan togmeldingsbok føres av vakten før
- Dokumentere om tiltakskort er fulgt (hvilke punkt som er utført eller ikke)
Vaktleder TSS Oslo- Sende ut informasjonsmelding til jernbaneforetakene ang endret bemanning på Alnabru(forsinkelser kan oppstå)
- Arbeider i spor på Alnabru innstilles etter avtale med TXP
- Adm. vakt informeres
- Det tillates ikke kjøring av nye ekstra tog med unntak av tog for feilretting (Kunngjøringer som kommer samme dag)
- Informasjonsmelding til andre toglederområder om å ikke kjøre tog før tiden
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.