Aksjonskort Skøyen - Sandvika

 • 3A
 • 3B
 • 3C
 • 3D
 • 3E
 • 3F
 • 3G
 • 3H
 • 3J
 • 3K
 • 3L

Sandvika - Høvik

Hensetting Høvik stengt

Større avvik Lysaker - Høvik

Askerbanen (Lysaker-Sandvika)

Askerbanen stengt mellom Lysaker og Sandvika

Avvik mellom Stabekk og Sandvika

Avvik mellom Skøyen og Lysaker

Sandvika stasjon sperret.

Strekningen sperret

Skøyen sperret for trafikk

Skøyen - Lysaker

Enkeltsporet drift.


Askerbanen åpen.

Enkeltsporet Askerbanen, Drammenbanen åpen.

Askerbanen stengt. Drammenbanen åpen.

Enkeltsporet drift, Askerbanen stengt.

Enkeltsporet drift strekningen Skøyen - Lysaker

Drammenbanen åpen fra Lysaker til Høvik.

Sandvika og Skøyen operative.


Telefonkjøring på et av sporene.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.