Aksjonskort Sandvika - Asker

  • 2A
  • 2B
  • 2C
  • 2D
  • 2E

Drammenbanen

Drammenbanen

Askerbanen

Askerbanen

Drammenbanen

Ett spor kan benyttes - Askerbanen er åpen.

Ett spor kan benyttes - Askerbanen er stengt.

Askerbanen stengt – Drammenbanen åpen.

Ett spor Askerbanen stengt – Drammenbanen er åpen.

Drammenbanen stengt – Askerbanen er åpen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.