Aksjonskort Oslo S - Skøyen

  • 4A
  • 4B
  • 4C
  • 4D
  • 4E
  • 4F
  • 4G

Skøyen - Oslo S

Skøyen - Oslo S

Skøyen - Oslo S

Oslo S

Oslo S

Skøyen - Oslo S

Skøyen - Oslo S

Større feil

Mindre feil

Mindre feil

Større avvik Oslo S, og/eller strekningen sperret Oslo S - Skøyen

Større avvik Oslo S, helt sperret

Større avvik Oslo S og Oslotunnelen, helt sperret

Større avvik Oslo S – Brynsbakkens 4 spor stengt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.