Aksjonskort Oslo S - Moss

 • 10A
 • 10B
 • 10C
 • 10D
 • 10E
 • 10F
 • 10G
 • 10H
 • 10J
 • 10K
 • 10L
 • 11A

Oslo S - Oppegård

Oslo S - Ski

Oslo S - Oppegård

Oppegård - Ski

Oppegård - Ski

Oslo S - Ljan

Oslo S - Kolbotn

Ski - Kolbotn

Oslo S - Ski. Kolbotn stasjon sperret.

Ski stasjon

Ski stasjon

Ski - Moss

Enkeltsporet drift mellom to eller flere stasjoner.

Enkeltsporet drift mellom tre eller flere stasjoner.

Enkeltsporet drift mellom to stasjoner.

Enkeltsporet drift hele strekningen.

Enkeltsporet drift mellom to stasjoner.

Linjen sperret.

Linjen sperret.

Linjen sperret.

Linjen sperret. Kolbotn stasjon ikke operativ.

Ski stasjon er stengt.

Spor 4 sperret/ikke tilgang til driftsbanegården/feil ved sporveksel/annen feil.

Linjen stengt, både Ski og Moss er operative.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.