Aksjonskort Oslo S - Eidsvoll

  • 5A
  • 5B
  • 5C
  • 5D
  • 5E
  • 5F
  • 5G
  • 5H
  • 5J
  • 5K

Oslo S - Eidsvoll

Oslo S - Lillestrøm

Oslo S - Lillestrøm

Oslo S - Lillestrøm

Oslo S - Lillestrøm

Oslo S - Lillestrøm

Oslo S - Lillestrøm

Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon

Stengt- Utfall ESTW - Oslo S er operativ.

Romeriksporten stengt.

Avvik Oslo S - Lillestrøm, Hovedspor Oslo S – Venjar stengt.

Avvik Oslo S - Lillestrøm, Hovedspor Venjar – Oslo S stengt

Avvik Oslo S - Lillestrøm, Hovedbanen stengt mellom 2 stasjoner.

Avvik Oslo S - Lillestrøm, Hovedbanen- enkeltsporet drift.

Avvik Oslo S - Lillestrøm, Romeriksporten stengt, enkeltsporet drift

Stengt

Spor 1-4 stengt

Spor 5-11 stengt/eventuelt reduksjon av sporkapasitet

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.