Aksjonskort Lillestrøm - Gardermoen

  • 6A
  • 6B
  • 6C
  • 6D
  • 7A
  • 8A
  • 8B

Lillestrøm - Kløfta

Lillestrøm - Kløfta

Lillestrøm - Kløfta

Lillestrøm - Gardermoen

Kløfta og Langeland

Langeland og Gardermoen

Oslo S - Langeland

Gardermobanen stengt.

Hovedbanen stengt.

Hovedbanen og Gardermobanen begge stengt.

Enkeltsporet drift.

Gardermobanen stengt.

Gardermobanen stengt.

Utall ESTW

.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.