Aksjonskort Asker - Drammen

  • 1A
  • 1B
  • 1C
  • 1D
  • 1E
  • 1F
  • 1G
  • 1H
  • 1J
  • 1K

Drammen stasjon

Brakerøya - Drammen

Drammenbanen

Asker - Drammen

Drammen - Brakerøya

Brakerøya - Eriksrud

Drammen stasjon

Skøyen - Drammen

Asker stasjon

Asker stasjon

Stengt for trafikk

Linjen stengt mellom Brakerøya og Drammen

Lieråstunellen stengt, Drammen stasjon er operativ

Enkeltsporet drift på hele eller store deler av strekningen

Enkeltsporet drift Drammen - Brakerøya

Enkeltsporet drift Brakerøya - Eriksrud

Drammen stasjon er delvis stengt

Strekningen sperret Skøyen – Drammen (Skøyen operativ)

Redusert tilgang Asker stasjon

Er sperret for trafikk

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.