Aksjonskort Asker - Drammen

  • 1A
  • 1B
  • 1C
  • 1D
  • 1E
  • 1F
  • 1G
  • 1H
  • 1J

Drammen stasjon

Brakerøya - Drammen

Drammenbanen

Asker - Drammen

Drammen stasjon

Skøyen - Drammen

Asker stasjon

Asker stasjon

Asker stasjon

Stengt for trafikk

Linjen stengt

Liertunellen stengt - Drammen stasjon er operativ

Enkeltsporet drift på hele eller store deler av strekningen

Enkeltsporet drift Drammen - Brakerøya

Drammen st. er delvis stengt

Strekningen sperret Skøyen – Drammen (Skøyen operativ)

Redusert tilgang Asker stasjon

Er sperret for trafikk

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.