Problemer på grunn av glatte skinner

1.Dersom tog har problemer med å komme seg fra Narvik Havn og opp til Narvik StasjonToget stoppes på Narvik St. og operatøren får skaffe tilstrekkelig trekkraft.
2.Tog stopper på linjen pga. glatte skinner.Aksjonskort for havari på materiell benyttes.
3.Tog som har problemer med å komme seg videre pga glatte skinnerTog holdes tilbake på stasjonen, og togleder beordrer motgående tog å strø på glatte partier, og samtidig bruke mekaniske bremser slik at hjulene blir varmet av klossene.
Dette fordi varme hjul vil tørke skinnetoppen slik at grepet vil bli bedre for toget som har problemer.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.