Havari på materiell

1.0- 5 minLokfører informerer togleder
2.0- 10 minLokfører prøver å få i gang loket
3.10- 20 minLokfører kontakter transportleder for å få hjelp av egen operatør
4.20 minDersom operatør ikke kan garantere at de har hjelp på plass innen 20 min, rekvireres trekkraft fra annen operatør, for å berge materiellet inn til nærmeste stasjon med plass for materiellet.

Togleder skriver en fyldig rapport om hendelsesforløpet.

Videre framdrift Operatør skaffer snarest materiell til å framføre toget. Slik at sporplass blir frigitt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.