Aksjonskort - Forsinkede tog inn i disponeringstiden i sommervedlikeholdet

1.Dersom tog fra Sverige vil komme inn i disponeringstiden med inntil 30 minutter.Arbeidet avsluttes og toget slippes igjennom. Dersom arbeidet ikke kan avsluttes, må oppstart av arbeidet vente til toget har passert.
2.Grensetog mot disponeringstiden som blir forsinket fra Terminalen mer enn 10 minutter.Toget holdes tilbake på terminalen til at arbeidene på banen er ferdige.
3.Alle seine tog fra Narvik inn i vedlikeholdsopphold.Samme regler som fra Sverige. Grensetoget tillates å kjøre på seg forsinkelse på Norsk side, men ikke mer enn at det blir 30 minutter inn i opphold.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.