Utrykning ved brann eller annen ulykke langs banen der det ikke er mulig å komme til med bil

1. Dersom det er tog på strekningen må toget ringes opp for å få det til å stoppe før brannen, eventuelt kjøre ut av brannområdet hvis det er inne i det.
2. Vurder frakobling av kontaktledning evt. nødfrakobling.
3. Togleder varsler AMK sentral. Informere om at brannbilen og evt. sykebil, som skal fraktes opp på linjen må kjøre til Tomta for å kunne kjøre på bilvognen.
4. Varsle bane, signal, strømforsyning eller banesjefvakt. for frakt av brannbil til fjells. (raskeste på plass)
5. Lag rute for arbeidsmaskin med bilvogn til brannstedet.
6. Varsle etter varslingsliste. Hendelsen føres inn i hendelseslogg og overføres til Bane CIM.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.