Aksjonskort - Forsinkede grensetog inn i disponeringstider i oddetallsuker

Dersom tog vil komme inn i disponeringstiden.Togleder kontakter alle Hovedsikkerhetsvakter for å avklare om hele disponeringstiden er kritisk for å kunne gjennomføre de oppdrag de skal utføre. Dersom den er det, holdes toget tilbake til disponeringstiden er over. Helst på terminalen eller på stasjon med veiforbindelse og strøm på kontaktledningen.
Dersom toget kan slippes forbiTogleder kontakter trafikkstyringssentralen i Boden for å høre om de kan ta imot forsinket tog, dersom det er østgående. Kan de ikke ta imot toget, holdes det tilbake til disponeringen er ferdig.
Dersom toget får passere disponeringen, og får komme inn til SverigeArbeidet avbrytes slik at toget får passere
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.