Aksjonskort 4009 - Forsinkede tog Storlien - Trondheim S

Aksjonskort 4009 – Forsinkede tog fra Storlien.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
Togserie Tiltak Merknad
1772, man.-fre. 1772 innstilles Trondheim S-Heimdal. Når 1772 er forsinket slik at de kjøres rett før 430 kan toget innstilles Trondheim S-Heimdal hvis det skaper problemer med øvrig toggang Reisende Trondheim S-Heimdal henvises 430.
1715, man.-fre.
Innstilles Man-fre.
Reisende henvises 435.
1774, man.-fre. 1774 innstilles Trondheim S-Heimdal.
Når 1774 er forsinket slik at de kjøres rett før 448 kan toget innstilles Trondheim S-Heimdal hvis det skaper problemer med øvrig toggang Reisende Trondheim S-Heimdal henvises 448.
1774, søn. 1774 innstilles Trondheim S-Heimdal.
Når 1774 er forsinket slik at de kjøres rett før 418 kan toget innstilles Trondheim S-Heimdal hvis det skaper problemer med øvrig toggang Reisende Trondheim S-Heimdal henvises 418
Tomtog 11775, søn. Innstilles
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.