Aksjonskort 4005 - Stavne-Leangenbanen stengt

Aksjonskort 4005 - Stavne-Leangenbanen stengt.

  • Snarest opprette dialog mellom togleder og jernbaneforetakene.
  • Skrive kunngjøringer.
  • Underretning til togene om endringer gjøres i god tid av togleder.
TogserieTiltakMerknad
1760, 1762, 1757, 1759Innstilles Marienborg Hp.- Lerkendal – Marienborg Hp. Snur 1760-1757/1762-1759 på Marienborg Hp.
Kjøres i rute fra Marienborg Hp.
Buss/taxi for tog.
11761, 11763, 1761, 1763Innstilles Marienborg Hp.- Lerkendal – Marienborg Hp.Snur 11761-1761/11763-1763 på Marienborg Hp.
Kjøres i rute fra Marienborg Hp
Buss/taxi for tog.
20471, 20475Innstilles.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.